مهران محمدی امین

1402\10\12 19:36:00


برش‌هایی از جلسه پُرحاشیه رئیس‌جمهور با چهره‌های سیاسی

جماران/ برش‌هایی از جلسه سه ساعته رئیس جمهور با چهره‌های سیاسی که دیشب در پاستور برگزار شد؛ از بگومگوی محصولی و ربیعی درباره انتخابات ۸۸ تا ماجرای لودرها در خلازیر و بحث بر سر علت‌های کاهش مشارکت. .

جماران/ برش‌هایی از جلسه سه ساعته رئیس جمهور با چهره‌های سیاسی که دیشب در پاستور برگزار شد؛ از بگومگوی محصولی و ربیعی درباره انتخابات ۸۸ تا ماجرای لودرها در خلازیر و بحث بر سر علت‌های کاهش مشارکت..

.


بازنشر از : آخرین خبر