جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه هیئت دولت دبیر کارگروه کنسولی شورایعالی ایرانیان از برگزاری نشست نورورزی ایر

1401\12\23 13:47:18


برگزاری نشست نوروزی ایرانیان خارج از کشور در تهران

دبیر کارگروه کنسولی شورایعالی ایرانیان از برگزاری نشست نورورزی ایرانیان خارج از کشور در تهران در قالب گفتگوی مسئولان و میهمانان، نحوه بهبود ارتباط و تسهیل درتردد وخدمت رسانی به آنهاخبر داد.

علیرضا بیکدلی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با اشاره به نشست نوروزی ایرانیان خارج از کشور در تهران در تاریخ ۲۳ و ۲۴ اسفند اعلام کرد: بر اساس نظر میهمانان این اجلاس، موضوعات کنسولی ایرانیان خارج از کشور یکی از مهمترین خدمات دولت به هموطنان خارج از کشور تلقی می‌شود.

خدمات کنسولی روان، آسان و ارزان مورد درخواست آنهاست.

بیکدلی با اشاره به دیداری که شب گذشته با میهمانان نشست نوروزی در تهران داشت، اعلام کرد: حدود ۵ میلیون ایرانی در بیش از یکصد کشور جهان سکونت داشته و امور مهم آنها در آنجا انجام می‌شود که ما آنها را ایرانیان خارج از کشور می‌دانیم.

دولت وظایف و تکالیفی در قبال آنها دارد که بخشی از آن در حوزه ارتباط و تردد و امور کنسولی از طریق وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های خارج از کشور انجام می‌شود.

دبیر کارگروه کنسولی شورایعالی ایرانیان افزود: بسیاری از ایرانیان خارج کشور به منظور بهره مندی از امکانات کشوری که در آن اقامت دارند؛ تابعیت آن کشور را نیز کسب می‌کنند ولی جمهوری اسلامی ایران آنان را ایرانی می‌شناسد.

آنها به عنوان شهروند ایرانی و با گذرنامه ایرانی خود به کشور رفت و آمد دارند و به اعتبار توانایی‌هایی که دارند در توسعه کشورشان نقش ایفا می‌کنند.

نشست نوروزی تهران که با حضور ۱۵۰ نفر از ایرانیان ساکن در ۶۴ کشور خارجی در تهران در حال برگزاری است قصد دارد در قالب گفتگوی مسئولان و میهمانان، نحوه بهبود ارتباط و تسهیل در تردد و خدمت رسانی به ایرانیان خارج از کشور را پیگیری کند.


بازنشر از : مهر

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور خارجه

هیئت دولت

دبیر کارگروه کنسولی شورایعالی ایرانیان از برگزاری نشست نورورزی ایرانیان خارج از کشور در تهران در قالب گفتگوی مسئولان و میهمانان، نحوه بهبود ارتباط و تسهیل درتردد وخدمت رسانی به آنهاخبر داد.


فروشگاه اینترنتی لباس کودک