1401\08\30 17:51:12


بهانه‌های بنی اسرائیلی بی‌بی‌سی پس از ناکامی در حذف ایران از رقابت‌های جام جهانی

ایران/ شبکه سلطنتی بی‌بی‌سی فارسی در سناریوی جدید خود برای بازی‌های جام جهانی قطر سعی در ایجاد دو قطبی مهم بودن یا مهم نبودن تیم ملی فوتبال برای ایرانیان دارد. این شبکه در حرکتی مضحک با دعوت از چهره‌های معلوم الحال، حتی به رنگ پیراهن احسان حاج‌صفی هنگام کنفرانس خبری پیش از دیدار با انگلیس گیر می‌دهد!!.

ایران/ شبکه سلطنتی بی‌بی‌سی فارسی در سناریوی جدید خود برای بازی‌های جام جهانی قطر سعی در ایجاد دو قطبی مهم بودن یا مهم نبودن تیم ملی فوتبال برای ایرانیان دارد.این شبکه در حرکتی مضحک با دعوت از چهره‌های معلوم الحال، حتی به رنگ پیراهن احسان حاج‌صفی هنگام کنفرانس خبری پیش از دیدار با انگلیس گیر می‌دهد!!
بازنشر از : آخرین خبر