مهران محمدی امین

1401\12\23 15:13:36


بهشتی‌پور: ایران هنرمندانه توانست جلوی صدور قطعنامه در شورای حکام را بگیرد

ایسنا/ یک کارشناس مسایل بین‌الملل گفت: معتقدم تدبیر این نیست که با نهاد بین‌المللی که قرار است بر فعالیت های هسته‌ای ما نظارت کند سر شاخ شویم و ناچاریم با آژانس همکاری کنیم. حسن بهشتی پور کارشناس مسایل بین‌الملل در سخنانی در نشست راه گفت‌وگو؛ واکاوی آخرین تحولات توافقات ایران و آژانس که در محل روزنامه اطلاعات برگزار شد گفت: قطعنامه ای که قرار بود در شورای حکام علیه ایران در نشست اخیر شورای حکام صادر شود بسیار برای ما بد بود.

یک کارشناس مسایل بین‌الملل گفت: معتقدم تدبیر این نیست که با نهاد بین‌المللی که قرار است بر فعالیت های هسته‌ای ما نظارت کند سر شاخ شویم و ناچاریم با آژانس همکاری کنیم.حسن بهشتی پور کارشناس مسایل بین‌الملل در سخنانی در نشست راه گفت‌وگو؛ واکاوی آخرین تحولات توافقات ایران و آژانس که در محل روزنامه اطلاعات برگزار شد گفت: قطعنامه ای که قرار بود در شورای حکام علیه ایران در نشست اخیر شورای حکام صادر شود بسیار برای ما بد بود.

هر قطعنامه ای که صادر می شود ما را دچار مشکل می کند نباید گفت قطعنامه کاغذ پاره است یا بگذارید درکوزه آبش را بخورید. هر قطعنامه پرونده ایران را سنگین تر می کند. همچنین معتقدم نباید آژانس را در مواضع‌مان زیر سوال ببریم.

آژانس تنها نهاد ناظر بر فعالیت صلح آمیز هسته ای است.وی گفت: جلوگیری از صدور قطعنامه تدبیر می‌خواهد و ایران هنرمندانه توانست جلوی قطعنامه ای دیگر را با سفر گروسی به تهران و توافقی که انجام شد، بگیرد. هر کس از صدور قطعنامه در شورای حکام و در شورای امنیت جلوگیری کند به کشور خدمت می‌کند و بالعکس هرکس کمک به صدور آن کند به منافع کشور ضربه زده است.   بازار این کارشناس مسایل بین الملل اظهار کرد: می‌گوییم چرا مدیرکل، اسراییل را محکوم نمی‌کند چون او مدیرکل آژانس است نمی تواند اساسا محکوم کند، همان طور هم درباره ایران موظف است مواضعش جانبدارانه به نفع گروهی از کشورها نباشد.وی با اشاره به سفر گروسی ‌و توافق فنی گفت: اینکه در ‌وین گروسی بعد از سفر به تهران متعادل صحبت کرد نشان از موفقیت سفر است، به ویژه درباره ذرات ۸۴ درصدی اظهارات معقول و منطقی داشت.

با یک تدبیر خوبی آقای گروسی به تهران آمد و توافقاتی حاصل شد که راه های جدیدی را باز کرده است. اینکه این راه‌ها چیست در سفر هیات فنی آژانس بررسی می شود اما مهمترین آنها سوالات پادمانی آژانس است که باید پاسخ داده شود. معتقدم ما نمی توانیم از طریق سیاسی سوالات را حل کنیم.

باید ابتدا از مسیر فنی این کار را جلو ببریم. در سال ۹۸ ایران اجازه بررسی و بازدید داد و ذرات اورانیوم ناچیز پیدا کردند اما اگر ایران ریگی به کفش داشت که اجازه بازدید نمی‌داد.بهشتی پور گفت: با وجود همه سیاسی کاری هایی که آژانس دارد ما باید بتوانیم مساله مان را با آژانس حل کنیم و بهانه را از دست دشمن بگیریم. نباید این فضا را ایجاد کنیم که ایران با توافقی که با آژانس انجام داد قانون راهبردی مجلس را نقض کرده است.

حل مسایل باقی مانده با آژانس به نفع کشور است.این کارشناس مسایل بین الملل گفت: معتقدم آژانس ماهیتی سیاسی، امنیتی، حقوقی و فنی دارد؛ می گویم که فقط جنبه فنی دارد اما می گویم راه رسیدن به حل سه مساله پادمانی از آژانس می گذرد.وی‌ گفت: اگر این مسایل فنی حل شود گره بزرگی در روند مذاکرات احیای برجام باز می شود و بهانه را از دست طرف آمریکایی و اروپایی می گیرد. ارزیابی اروپایی ها و آمریکا این بود تظاهرات داخلی موجب می شود ایران کوتاه بیاید یا ایران تغییر رفتار دهد یا رژیم تغییر صورت گیرد حالا که این اتفاق ها نیفتاده دنبال راهی برای بازگشت به مذاکرات هستند.. .


بازنشر از : آخرین خبر