مهران محمدی امین

1401\08\16 20:13:25


تاکید قالیباف بر تدوین برنامه هفتم با تکیه بر حمایت از خانواده

ایرنا/ رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: در برنامه هفتم باید موضوعات، خانواده‌محور دنبال شوند و حمایت از نهاد خانواده در اولویت باشد. محمد باقر قالیباف روز دوشنبه در نشست بررسی اجرای قانون حمایت از خانواده که با حضور وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن، تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قائم مقام بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان و مسئولان اجرای این قانون برگزار شد، تاکید کرد: با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه در دولت در حال تنظیم شدن است باید موضوع حمایت از  جمعیت با تمرکز بر نهاد خانواده مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: در برنامه هفتم باید موضوعات، خانواده‌محور دنبال شوند و حمایت از نهاد خانواده در اولویت باشد.محمد باقر قالیباف روز دوشنبه در نشست بررسی اجرای قانون حمایت از خانواده که با حضور وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن، تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قائم مقام بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان و مسئولان اجرای این قانون برگزار شد، تاکید کرد: با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه در دولت در حال تنظیم شدن است باید موضوع حمایت از  جمعیت با تمرکز بر نهاد خانواده مورد توجه قرار گیرد.رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: پس از گذشت یکسال از اجرای قانون مذکور اگر در این قانون ضعف‌هایی وجود دارد، این ضعف‌ها باید در برنامه هفتم که قرار است دولت در روزهای آینده آن را به مجلس ارائه کند، مورد توجه قرار گیرد.قالیباف با تأکید بر اینکه منظور ما از جمعیت، زاد و ولد نیست بلکه مفهوم عام‌تر جمعیت مورد توجه است، گفت: در برنامه هفتم توسعه باید همه موضوعات خانواده‌محور دنبال شوند و موضوع خانواده به عنوان یک نهاد در اولویت باشد.وی اضافه کرد: اگر در تصمیمات و سیاستگذاری‌ها، محوریت با نهاد خانواده باشد می‌توانیم موضوعات را مدیریت کنیم و می‌توانیم شاخص‌ها را در زمینه‌های رفاهی، آموزشی و تربیتی تغییر دهیم.رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برنامه ریزی و سیاستگذاری عملیاتی و اجرایی  تاکید کرد و گفت: می‌بینیم که مدت اجرای برنامه توسعه ۲۰ ساله و چشم انداز ۱۴۰۴ در حال اتمام است اما نتوانستیم در برخی از شاخص‌ها این برنامه را محقق کنیم..

.


بازنشر از : آخرین خبر