1401\11\25 15:23:23


تحلیل مرندی از سفر رئیس‌جمهور به چین

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری/ سید محمد مرندی، استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه سفر رئیس‌جمهور در سایه تیرگی اخیر روابط آمریکا با چین می‌تواند به تقویت روابط ایران_چین کمک کند، گفت: برخلاف فشار آمریکایی‌ها به پکن،سفر رئیس‌جمهور فرصت‌های خوبی را در گسترش روابط دو طرف رقم خواهد زد. .

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری/ سید محمد مرندی، استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه سفر رئیس‌جمهور در سایه تیرگی اخیر روابط آمریکا با چین می‌تواند به تقویت روابط ایران_چین کمک کند، گفت: برخلاف فشار آمریکایی‌ها به پکن،سفر رئیس‌جمهور فرصت‌های خوبی را در گسترش روابط دو طرف رقم خواهد زد.


بازنشر از : آخرین خبر

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری/ سید محمد مرندی، استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه سفر رئیس‌جمهور در سایه تیرگی اخیر روابط آمریکا با چین می‌تواند به تقویت روابط ایران_چین کمک کند، گفت: برخلاف فشار آمریکایی‌ها به پکن،سفر رئیس‌جمهور فرصت‌های خوبی را در گسترش روابط دو طرف رقم خواهد زد. .