مهران محمدی امین

1401\05\27 23:18:27


تصویری دیده نشده از منزل استیجاری امام خمینی(ره) در نجف

کافه تاریخ/  تصویر ناب و منتشر نشده ای که پیش روی دارید در اوایل دهه ۵۰، توسط دکتر سید صادق طباطبایی از بخش‌های گوناگون منزل استیجاری حضرت امام در نجف برداشته شده است.

کافه تاریخ/  تصویر ناب و منتشر نشده ای که پیش روی دارید در اوایل دهه ۵۰، توسط دکتر سید صادق طباطبایی از بخش‌های گوناگون منزل استیجاری حضرت امام در نجف برداشته شده است. در دومین روز از مهرماه ۱۳۵۷، رژیم بعث عراق با محاصره منزل حضرت امام خمینی در نجف، فرآیندی را کلید زد که به هجرت رهبر کبیر انقلاب از عراق به پاریس انجامید..

.


بازنشر از : آخرین خبر