1401\11\01 17:36:21


تعداد «استیضاح» وزرا در کدام دولت‌ها بیشتر بوده ؟/ نوع «گارد» معنادار مجلس‌ها، مقابل خاتمی، روحانی و احمدی نژاد

بیشتر بودن استیضاح ها در هر مجلس نشانگر اختلاف های دو قوه است، فرقی هم نمی کند که دولت و مجلس هم سو باشند یا از دو طیف سیاسی مختلف. چنانچه حسن روحانی با ۹ بار اعلام وصول شدن استیضاح دولتمردانش و به مرحله اجرا رسیدن آن رکورد دار است.

اعتراضات و انتقادات به عملکرد وزرای دولت رئیسی چند ماه بعد از روی کار آمدن آنها کلید خورد، انتقاداتی که بیشتر از سوی نمایندگانی مطرح می شد که خود رأی بالایی به حضور همین افراد در وزارتخانه ها داده بودند اما گویا به سرعت از دادن رأی اعتماد پشیمان شده بودند.

انتقادات کم کم به مرحله علنی شدن رسید و به تذکر، اخطار و تهیه طرح استیضاح رسید اما تا به امروز تنها استیضاح یک وزیر به مرحله عملیاتی شدن رسید که آنهم در نهایت با رأی اعتماد دوباره نمایندگان به فاطمی امین وزیر صمت همراه بود.

طی چند هفته اخیر اما بحث استیضاح چند وزیر دیگر مطرح شده است و آنگونه که اخیرا علی نیکزاد، نائب اول مجلس مطرح کرده، « استیضاح ۹ وزیر حداقل با امضای ۱۰ نفر از نمایندگان روی میز هیئت رئیسه است. او البته این را هم گفته که مجلس فراتر از آن سعی می‌کند با همراهی و تعامل با دولت گره گشای مشکلات باشد.»

بر همین اساس، در گزارشی نگاهی انداختیم به استیضاح وزرای دولت های سابق.

دولت روحانی رکوددار شد

بیشتر بودن استیضاح ها در هر مجلس نشانگر اختلاف های دو قوه است، فرقی هم نمی کند که دولت و مجلس هم سو باشند یا از دو طیف سیاسی مختلف. چناچه حسن روحانی با ۹ بار اعلام وصول شدن استیضاح دولتمردانش و به مرحله اجرا رسیدن آن رکورددار است. پس از روحانی، محمود احمدی نژاد و سید محمد خاتمی قرار دارند که طرح استیضاح وزرای هر کدام ۷ بار اعلام وصول شده است.

در دولت ابراهیم رئیسی علاوه بر انتقادات به عملکرد وزرا، تاکنون یک وزیر استیضاح شده که در آخر رای اعتماد خانه ملتی ها را دوباره به دست آورده است. از همین رو، اگر بنابر گفته نیکزاد، طرح استیضاح ۹ وزیر دولت سیزدهم اعلام وصول شده و به مرحله اجرا، رئیسی می تواند رکورد بیشترین وزیر استیضاح شده را به دست آورد.

کدام مجلس در استیضاح سهم بیشتری دارد؟

همچنین، در ادوار اخیر پارلمان، مجلس دهم و مجلس هشتم بیشترین سهم را در استیضاح وزرا داشته اند اما، مجلس هشتم، نهم و دهم با استیضاح هایی که منجر به برکناری ۶ وزیر شده، بیشترین تاثیر را در تغییر کابینه داشته اند.

6kBa52MrgjLn


بازنشر از : منبع: اقتصاد نی