1401\07\22 11:46:22


تغییر در سازوکار بررسی بودجه. جداول بودجه هم در صحن مجلس بررسی می‌شود

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس مصوبه اخیر مجلس، دولت احکام مورد نیاز در بودجه سالانه را در آذر ماه و لایحه ارقام و جداول را در بهمن ماه به مجلس ارسال می‌کند.

محمدمهدی مفتح درباره تصویب کلیات طرح اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس، گفت: در حال حاضر در جریان بررسی بودجه در مجلس با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم و با وجود اینکه بررسی بودجه در مجلس بیش از ۳ ماه به طول می‌انجامد اما ما تقریباً فرصت رسیدگی به جداول، اعداد و ارقام یعنی قسمت اصلی و استخوان‌بندی بودجه را نداریم. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس طرح مذکور دولت باید لایحه بودجه را بر اساس قوانین مصوب، تنظیم و به مجلس تقدیم کند. در واقع لایحه دولت باید فقط شامل جداول، اعداد و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌ها بوده و هیچ حکمی داخل آن نباشد. در واقع مجلس جداول، اعداد و ارقام را بررسی کند و نیازی به رسیدگی به تبصره یعنی حکم قانونی نباشد. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در صورتی که دولت به این احکام نیاز داشت، اول آذر لایحه احکام که همان تبصره‌های بودجه است را به مجلس ارائه دهد و این لایحه بر اساس آئین نامه داخلی یعنی بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی بررسی و تصویب شود. وی اضافه کرد: طبق طرح فوق، در مرحله بعدی دولت بر اساس احکام تصویب شده و قوانین موجود، ارقام و جداول را تنظیم می‌کند و ابتدای بهمن ماه جداول را به مجلس ارائه می‌دهد و مجلس بهمن و اسفند ماه بر اساس قانون آئین‌نامه داخلی لایحه مربوط به جداول بودجه را در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی لایحه مربوط به جداول و اعداد را بررسی و تصویب می‌کند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: بر اساس این طرح، دولت احکام مورد نیاز در بودجه سالانه را در آذر ماه و لایحه ارقام و جداول را در بهمن ماه به مجلس ارسال کرده و این دو مرحله به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. با تصویب این طرح جداول نیز در صحن علنی مورد بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     مجلس یازدهم     کمیسیون برنامه و بودجه     محمدمهدی مفتح