تسنیم/ معاون عملیات سپاه در حساب کاربری خود در توییتر به برخورد پلیس آلبانی با منافقین واکنش نشان داد.  سردار عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه در حساب کاربری خود در توییتر در

1402\03\31 15:47:40


توئیت معاون عملیات سپاه با هشتگ مزاحمین خلق؛ این تازه آغاز ماجرا است...

تسنیم/ معاون عملیات سپاه در حساب کاربری خود در توییتر به برخورد پلیس آلبانی با منافقین واکنش نشان داد.  سردار عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه در حساب کاربری خود در توییتر در واکنش به برخورد پلیس آلبانی با منافقین نوشت: «إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ سرنوشتی جز نابودی در انتظار تروریست‌های اجاره‌ای منافقین نیست و ما به هر وعده‌ای که می‌دهیم صادقانه عمل خواهیم کرد این تازه آغاز ماجرا است.

معاون عملیات سپاه در حساب کاربری خود در توییتر به برخورد پلیس آلبانی با منافقین واکنش نشان داد. سردار عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه در حساب کاربری خود در توییتر در واکنش به برخورد پلیس آلبانی با منافقین نوشت: «إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ سرنوشتی جز نابودی در انتظار تروریست‌های اجاره‌ای منافقین نیست و ما به هر وعده‌ای که می‌دهیم صادقانه عمل خواهیم کرد این تازه آغاز ماجرا است....»


بازنشر از : آخرین خبر

تسنیم/ معاون عملیات سپاه در حساب کاربری خود در توییتر به برخورد پلیس آلبانی با منافقین واکنش نشان داد.  سردار عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه در حساب کاربری خود در توییتر در واکنش به برخورد پلیس آلبانی با منافقین نوشت: «إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ سرنوشتی جز نابودی در انتظار تروریست‌های اجاره‌ای منافقین نیست و ما به هر وعده‌ای که می‌دهیم صادقانه عمل خواهیم کرد این تازه آغاز ماجرا است.


چراغ استخری و چراغ مگنتی