مهر/ سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره متواری شدن سینا استوی مدیرعامل صرافی کریپتولند گفت: از همین تریبون اعلام می کنم و  امیدوارم ایشان حرف‌های من را بشنود و بی

1401\12\23 15:14:09


توصیه جالب سخنگوی قوه قضاییه به سینا استوی: لطفا بیا و خودت را معرفی کن!

مهر/ سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره متواری شدن سینا استوی مدیرعامل صرافی کریپتولند گفت: از همین تریبون اعلام می کنم و  امیدوارم ایشان حرف‌های من را بشنود و بیاید؛ آقا جان اگر صدای من را داری گوش بده و دقت کن. بر اساس قرار قانونی که صادر شده است، خودت را معرفی کن.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره متواری شدن سینا استوی مدیرعامل صرافی کریپتولند گفت: از همین تریبون اعلام می کنم و  امیدوارم ایشان حرف‌های من را بشنود و بیاید؛ آقا جان اگر صدای من را داری گوش بده و دقت کن.

بر اساس قرار قانونی که صادر شده است، خودت را معرفی کن.

این فرد با قرار وثیقه قانونی 126 میلیارد تومانی آزاد شده است.

احضار شده ولی مراجعه نکرده است و  اتهامش اخلال در نظام اقتصادی از طریق خریدو فروش رمز ارز به طور غیر قانونی است و براساس تدابیر قضایی صورت گرفته حدود 195 میلیارد تومان از اموال وی توقیف شده است.

ایشان برای ۴ هزار و ۵۰۰ نفر مشکل ایجاد کرده است.


بازنشر از : آخرین خبر

مهر/ سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره متواری شدن سینا استوی مدیرعامل صرافی کریپتولند گفت: از همین تریبون اعلام می کنم و  امیدوارم ایشان حرف‌های من را بشنود و بیاید؛ آقا جان اگر صدای من را داری گوش بده و دقت کن. بر اساس قرار قانونی که صادر شده است، خودت را معرفی کن.


تعمیر پکیج دیواری