باشگاه خبرنگاران/ یک روحانی توصیه‌ای را از شهید سلیمانی نقل کرد. حجت الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری توصیه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به ائمه جمعه را نقل کرد و گفت که ای

1402\03\31 15:47:40


توصیه حاج قاسم سلیمانی به ائمه جمعه

باشگاه خبرنگاران/ یک روحانی توصیه‌ای را از شهید سلیمانی نقل کرد. حجت الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری توصیه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به ائمه جمعه را نقل کرد و گفت که ایشان معتقد بود که ائمه جمعه باید جاذبه اخلاقی و رفتاری داشته باشند.

یک روحانی توصیه‌ای را از شهید سلیمانی نقل کرد.حجت الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری توصیه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به ائمه جمعه را نقل کرد و گفت که ایشان معتقد بود که ائمه جمعه باید جاذبه اخلاقی و رفتاری داشته باشند.

بازار


بازنشر از : آخرین خبر

باشگاه خبرنگاران/ یک روحانی توصیه‌ای را از شهید سلیمانی نقل کرد. حجت الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری توصیه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به ائمه جمعه را نقل کرد و گفت که ایشان معتقد بود که ائمه جمعه باید جاذبه اخلاقی و رفتاری داشته باشند.


چراغ استخری و چراغ مگنتی