مهران محمدی امین

دیده‌بان ایران/  علی مطهری نماینده مجلس دهم در توصیه به وزارت ارشاد و صدا و سیما درخصوص برخورد با معترضان و سلبریتی ها در توییتر نوشت: از رفتار تند با سلبریتی ها بپرهیزی

1401\07\07 18:17:32


توصیه علی مطهری: با سلبریتی‌ها رفتار تند نکنید

دیده‌بان ایران/  علی مطهری نماینده مجلس دهم در توصیه به وزارت ارشاد و صدا و سیما درخصوص برخورد با معترضان و سلبریتی ها در توییتر نوشت: از رفتار تند با سلبریتی ها بپرهیزید؛ تجربه برخورد با مرحوم شجریان در سال 88 تجربه خوبی نبود.

دیده‌بان ایران/  علی مطهری نماینده مجلس دهم در توصیه به وزارت ارشاد و صدا و سیما درخصوص برخورد با معترضان و سلبریتی ها در توییتر نوشت: از رفتار تند با سلبریتی ها بپرهیزید؛ تجربه برخورد با مرحوم شجریان در سال 88 تجربه خوبی نبود..

.


بازنشر از : آخرین خبر


تصویر نمایندگی بوتان تهران