مهران محمدی امین

ایسنا/ سفیر ایران در مسقط با اشاره به نقش دولت عمان در جریان اقدام ایران برای آزادی باقر نمازی گفت: اعتماد متقابل میان ایران و عمان، پشتوانه ارزشمند دوستی دو کشور و پل مستحکم همکا

1401\07\13 16:50:28


توییت سفیر ایران پس از ورود باقر نمازی به عمان

ایسنا/ سفیر ایران در مسقط با اشاره به نقش دولت عمان در جریان اقدام ایران برای آزادی باقر نمازی گفت: اعتماد متقابل میان ایران و عمان، پشتوانه ارزشمند دوستی دو کشور و پل مستحکم همکاری و ارتباطات است. علی نجفی پس از ورود باقر نمازی به عمان جهت سفر به آمریکا و آزادی وی با میانجی‌گری دولت عمان در صفحه توییتر خود با هشتگ «نمازی» نوشت:«اعتماد متقابل میان ایران و عمان، پشتوانه ارزشمند دوستی دوکشور و پل مستحکم همکاری و ارتباطات است.

سفیر ایران در مسقط با اشاره به نقش دولت عمان در جریان اقدام ایران برای آزادی باقر نمازی گفت: اعتماد متقابل میان ایران و عمان، پشتوانه ارزشمند دوستی دو کشور و پل مستحکم همکاری و ارتباطات است.علی نجفی پس از ورود باقر نمازی به عمان جهت سفر به آمریکا و آزادی وی با میانجی‌گری دولت عمان در صفحه توییتر خود با هشتگ «نمازی» نوشت:«اعتماد متقابل میان ایران و عمان، پشتوانه ارزشمند دوستی دوکشور و پل مستحکم همکاری و ارتباطات است.

    به حفظ و ‌تقویت این دوستی و برادری، متعهد هستیم.»به گزارش ایسنا، صبح امروز محمد باقر نمازی پس از گذراندن بخشی از محکومیت خود در یک اقدام انسان دوستانه  خاک ایران را ترک کرد.شب گذشته نیز در گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان، السید بدر البوسعیدی از حسن اعتماد تهران به مقامات عمان و اقدام انسانی جمهوری اسلامی ایران در تحویل باقر نمازی که به جرم جاسوسی در ایران محکوم شده است، به کشور عمان، تشکر و قدردانی کرد.وزیر امور خارجه عمان افزود: کشورش همواره از مواضع حکیمانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه  و مجامع بین المللی حمایت کرده است.. .


بازنشر از : آخرین خبر