مهران محمدی امین

1401\05\24 16:19:04


جلسه نظارت ستادی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد

جلسه نظارت ستادی وزارت جهاد کشاورزی با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

عصر امروز (دوشنبه) جلسه نظارت ستادی وزارت جهاد کشاورزی با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.

در این جلسه سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئولان مربوطه در این نهاد حضور داشتند و بیان نقطه نظرات خود پرداخته و همچنین تحت عنوان جلسه به بحث و گفتگو با یکدیگر پرداختند. این خبر تکمیل می شود…. .


بازنشر از : مهر

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی

جهاد کشاورزی

سید جواد ساداتی نژاد