مهران محمدی امین

1402\11\07 14:03:09


حسین فریدون در زندان اوین مشغول چه کاری است؟

برادر رئیس جمهور سابق که در زندان اوین است، می‌گوید: «در حال خواندن زبان فرانسه است.»

خبرنگار فرهیختگان در گزارش امروز خود که درباره سوژه مطالعه و کتاب در زندان است نوشته:

وارد کتابخانه زندان اوین شدیم.

فضای کتابخانه خیلی بزرگ نیست، اما از گوشه‌گوشه آن استفاده کرده‌اند تا همه فضا را پوشش دهند. ابتدا میز و صندلی‌هاست که با وجود اینکه ساعت ۱۰ صبح است، همه صندلی‌ها پر و همه در حال کتاب خواندن هستند.

جلوی در کمی مکث می‌کنم، تصور این همه استقبال را نداشتم. انگار گیج شدم.

نگاهی را حس می‌کنم، سرم را بلند می‌کنم و می‌بینم کتابی به زبان خارجی جلویش باز است.

برادر رئیس جمهور سابق! فکر می‌کنم اشتباه می‌بینم که مسئول فرهنگی با اشاره سر تایید می‌کند که خودش است و بعد از اینکه از جلویش عبور می‌کنیم، می‌گوید: «در حال خواندن زبان فرانسه است.» به سمت قفسه کتاب‌ها می‌روم و اجازه‌ای می‌گیرم تا با مسئول کتابخانه که می‌خواهد اسمش را علی خطاب کنم، صحبت کنم. از تعداد کتاب‌های داخل کتابخانه می‌پرسم و نگاهی به کتاب‌ها می‌اندازد و می‌گوید: فکر می‌کنم حدود ۱۰ هزار و ۲۸ عنوان کتاب در کتابخانه داریم.

. .


بازنشر از : خبرفوری