مهران محمدی امین

1401\10\14 09:52:32


خاطره‌ مخبر از شهید سلیمانی

ایرنا/ معاون اول رئیس‌جمهور با ذکر خاطره‌ای از حاج قاسم یادآور شد: شهید سلیمانی یک روز به من گفت که تا امروز یک‌بار هم زیر پرچم هیچ گروه سیاسی نبوده‌ام و فقط به مردم و مسلمانان‌ و مظلومان‌ فکر می‌کنم‌ و در این راه هیچ مانعی برای خودم قائل نیستم. محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، ازخودگذشتگی‌ را از ویژگی‌های شخصیتی قابل تحسین سردار سلیمانی دانست و تصریح کرد: شهید سلیمانی در هیچ‌ مقطعی برای هیچ کار و هیچ مأموریتی به خودش توجه نکرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با ذکر خاطره‌ای از حاج قاسم یادآور شد: شهید سلیمانی یک روز به من گفت که تا امروز یک‌بار هم زیر پرچم هیچ گروه سیاسی نبوده‌ام و فقط به مردم و مسلمانان‌ و مظلومان‌ فکر می‌کنم‌ و در این راه هیچ مانعی برای خودم قائل نیستم.محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، ازخودگذشتگی‌ را از ویژگی‌های شخصیتی قابل تحسین سردار سلیمانی دانست و تصریح کرد: شهید سلیمانی در هیچ‌ مقطعی برای هیچ کار و هیچ مأموریتی به خودش توجه نکرد.معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه به ذکر خاطره‌ای از حاج قاسم پرداخت و یادآور شد: شهید سلیمانی یک روز به من گفت که من تا امروز یک‌بار هم زیر پرچم هیچ گروه سیاسی نبوده‌ام و فقط به مردم و مسلمانان‌ و مظلومان‌ فکر می‌کنم‌ و در این راه هیچ مانع و رادعی برای خودم قائل نیستم..

.


بازنشر از : آخرین خبر