1401\06\23 19:32:31


خبرسازی جعلی علیه «زاهدی وفا» به نام خبرگزاری برنا

برنا/ عصر امروز (چهارشنبه) خبری با تیتر «استعفای زاهدی وفا در حاشیه جلسه امروز دولت» در برخی رسانه ها و کانال های خبری به نقل از خبرگزاری برنا درحال انتشار است که از اساس کذب بوده و در هیچ یکی از خروجی های برنا منتشر نشده است. این خبر در هیچ یکی از خروجی های خبرگزاری برنا منتشر نشده و از اساس کذب است.

عصر امروز (چهارشنبه) خبری با تیتر «استعفای زاهدی وفا در حاشیه جلسه امروز دولت» در برخی رسانه ها و کانال های خبری به نقل از خبرگزاری برنا درحال انتشار است که از اساس کذب بوده و در هیچ یکی از خروجی های برنا منتشر نشده است.این خبر در هیچ یکی از خروجی های خبرگزاری برنا منتشر نشده و از اساس کذب است.به نظر می رسد این خبرسازی کذب در راستای تخریب دولت و تحت فشار قرار دادن سرپرست وزارت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی درحال توزیع است و از جانب مخالفان دولت ساماندهی می شود.
بازنشر از : آخرین خبر