مهران محمدی امین

1401\05\24 15:13:13


خبرهای تازه امیرعبداللهیان درباره مذاکرات؛ تا ساعت ۱۲ امشب آخرین جمع بندی خود را به اروپا می‌دهیم 

آخرین خبر/ وزیر امور خارجه با بیان این‌که طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خود را بیان کرده و باید کتبی باشد و در موضوع سوم و تضمین‌ها باید انعطاف آمریکا را داشته باشیم اگر آمریکا انعطاف را نشان دهد در روزهای آینده به نقطه توافق می‌رسیم، گفت: تا ۱۲ امشب آخرین جمع بندی خود را به صورت مکتوب به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ارائه می‌دهیم اگر واکنش آمریکا با واقع بینی و انعطاف باشد توافق رخ می‌دهد و اگر آمریکا انعطاف نشان ندهد باید بیشتر گفت‌وگو کنیم.  مهمترین بخش اظهارات حسین امیرعبداللهیان به شرح زیر است:

وزیر امور خارجه با بیان این‌که طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خود را بیان کرده و باید کتبی باشد و در موضوع سوم و تضمین‌ها باید انعطاف آمریکا را داشته باشیم اگر آمریکا انعطاف را نشان دهد در روزهای آینده به نقطه توافق می‌رسیم، گفت: تا ۱۲ امشب آخرین جمع بندی خود را به صورت مکتوب به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ارائه می‌دهیم اگر واکنش آمریکا با واقع بینی و انعطاف باشد توافق رخ می‌دهد و اگر آمریکا انعطاف نشان ندهد باید بیشتر گفت‌وگو کنیم. مهمترین بخش اظهارات حسین امیرعبداللهیان به شرح زیر است:توضیح ویدیو*  به هیچ وجه سیاست خارجی خود را به هیچ بلوکی گره نخواهیم زد، بلکه آن را به منافع ملی گره می‌زنیم.

تعامل را در چارچوب سیاست خارجی متوازن می‌دانیم.* همه اروپا را سه کشور عضو برجام ندیدیم. در حوزه‌های دیگر توانستیم همکاری با اروپا را تا حدی پیش ببریم که برخی شرکت‌های اروپایی در ایران اقدام به فعالیت کردند.* دولت، کشور را به برجام گره نخواهد زد، حتی اگر فردا برجام به نتیجه رسید و حتی اگر خوب و به درستی کار کرد تحریم‌های ثانویه برداشته شده و تحریم‌های اولیه پابرجاست. بی‌اثر کردن تحریم‌های اولیه را باید دنبال کنیم.* یکی از دلایلی که مذاکرات طولانی شده، به این خاطر است که نمی‌خواهیم از خطوط قرمز عبور کنیم.

در نقطه‌ای هستیم که شاید در شروع پایان توافق هستیم ولی اینکه این موضوع چقدر می‌تواند زمان ببرد بستگی به طرف آمریکایی دارد.* آنچه بین ما و سه کشور اروپایی و چین و روسیه باید انجام شود، انجام شده است. در مذاکرات اخیر وین پیشرفت‌هایی را داشتیم. نمی‌خواهیم توافقی را به نتیجه برسانیم که بعد از دو سه ماه بگوییم روی زمین هیچ اتفاقی رخ نداد.* درباره سه موضوع با آمریکا در حال تبادل پیام هستیم و طی روزهای آینده آخرین نظرات خود را اعلام می‌کنیم.

به آمریکا گفتیم اگر نظرات ما روی این سه موضوع که نظرات منطقی است رعایت شود، آمادگی داریم وارد مرحله اعلام توافق بشویم و نشست جمع بندی را برگزار کنیم.* ما در همه مراحل مذاکرات در موضوعاتی که می‌توانستیم انعطاف نشان دهیم نشان دادیم. آمریکا به خوبی می‌داند چقدر انعطاف نشان دادیم. الان نوبت انعطاف طرف آمریکایی است. * طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خود را بیان کرده و باید کتبی باشد و در موضوع سوم و تضمین‌ها باید انعطاف آمریکا را داشته باشیم.* اگر آمریکا انعطاف را نشان دهد، در روزهای آینده به نقطه توافق می‌رسیم.

آن‌ها از «پلان بی» صحبت می‌کنند ولی ما هم پلان بی خود را داریم. این موضوع باید از طریق مذاکرات به نتیجه برسد.* تا ۱۲ امشب آخرین جمع‌بندی خود را به صورت مکتوب به هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا ارائه می‌دهیم. اگر واکنش آمریکا با واقع‌بینی و انعطاف باشد توافق رخ می‌دهد و اگر آمریکا انعطاف نشان ندهد باید بیشتر گفت‌وگو کنیم..

.


بازنشر از : آخرین خبر