ایسنا/ رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: مجبوریم تا پایان دولت سیزدهم هرماه اقساط بدهی‌های دولت قبل را پرداخت کنیم تا منابعی که باید به تولید و توسعه برسد به حساب بدهی&zw

1402\03\31 19:12:28


خلجی: مجبوریم تا پایان دولت سیزدهم بدهی‌ قبلی‌ها را بدهیم  

ایسنا/ رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: مجبوریم تا پایان دولت سیزدهم هرماه اقساط بدهی‌های دولت قبل را پرداخت کنیم تا منابعی که باید به تولید و توسعه برسد به حساب بدهی‌های بجامانده واریز شود. سپهر خلجی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:  «صرفا جهت اطلاع:  تعهدات بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در دولت قبل که به دولت مردمی منتقل شده به میزان ۴۷۱ همت می‌باشد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: مجبوریم تا پایان دولت سیزدهم هرماه اقساط بدهی‌های دولت قبل را پرداخت کنیم تا منابعی که باید به تولید و توسعه برسد به حساب بدهی‌های بجامانده واریز شود.سپهر خلجی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:  «صرفا جهت اطلاع:  تعهدات بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در دولت قبل که به دولت مردمی منتقل شده به میزان ۴۷۱ همت می‌باشد.

از کل تعهدات منتقل شده، ۲۰۱/۵ همت تا پایان سال ۱۴۰۱ پرداخت شده است.

۳ ماهه اول ۱۴۰۲ نیز معادل ۳۰ همت پرداخت شد.

این یعنی دولت آیت الله رییسی مجبور است تا پایان دولت اول هرماه اقساط بدهی‌های دولت قبل را پرداخت و منابعی که قاعدتا می بایست صرف تولید و توسعه شود به حساب بدهی‌های بجا مانده واریز شود.» بازار


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: مجبوریم تا پایان دولت سیزدهم هرماه اقساط بدهی‌های دولت قبل را پرداخت کنیم تا منابعی که باید به تولید و توسعه برسد به حساب بدهی‌های بجامانده واریز شود. سپهر خلجی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:  «صرفا جهت اطلاع:  تعهدات بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در دولت قبل که به دولت مردمی منتقل شده به میزان ۴۷۱ همت می‌باشد.


پرده زبرا - پوستر دیواری