1401\06\07 13:04:13


دانشمندان صنعت دفاعی کشور را در حوزه دفاعی بی نیاز کرده‌اند

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: اقدامات جهادی دانشمندان صنعت دفاعی، کشور را در حوزه دفاعی بی نیاز کرده است.

امیر عزیز نصیرزاده جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از نمایشگاه پدافندی و جنگ الکترونیک به مناسبت ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی، گفت: این نمایشگاه بیانگر آن است که دستاوردهای حاصل شده در وزارت دفاع عمدتاً به صورت مبتکرانه و نوآورانه و در راستای رفع گلوگاه‌های مورد نیاز نیروهای مسلح است و جای افتخار دارد که دانشمندان وزارت دفاع دائماً تهدیدات را رصد و پایش کرده و آنچه را که مورد نیاز نیروهای مسلح است، طراحی، تولید و تأمین می‌کنند. امیر نصیر زاده با تقدیر و تشکر از تلاش‌های صورت گرفته در مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی تصریح کرد: اقدامات جهادی دانشمندان صنعت دفاعی کشور را در حوزه دفاعی بی نیاز کرده است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران     امیر نصیرزاده     وزارت دفاع