دبیران قدیم و جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی تکریم و معارفه شدند خبرگزاری دانشجو/ دبیران قدیم و جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی تکریم و معارفه شدند.  خسروپناه، دبیر جدید شورای ع

1401\11\09 15:48:27


دبیران قدیم و جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی تکریم و معارفه شدند

خبرگزاری دانشجو/ دبیران قدیم و جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی تکریم و معارفه شدند.  خسروپناه، دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی: ضعف ما در گفتمان سازی و در ارائه کارهای انجام شده به مردم است / غافل شدن از مشارکت و جبهه مردمی حکمت نیست

خبرگزاری دانشجو/ دبیران قدیم و جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی تکریم و معارفه شدند. خسروپناه، دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی: ضعف ما در گفتمان سازی و در ارائه کارهای انجام شده به مردم است / غافل شدن از مشارکت و جبهه مردمی حکمت نیستتوضیح ویدیو* همه مسئولان کشور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نسبت به جایگاه قرارگاهی شورا به دلیل فرمایش رهبری، باورمند باشند.* هدف اصلی شورا، باید حکمی سازی علم و فناوری و فرهنگ است، یعنی حکمت با علم و  فناوری و فرهنگ پیوند داده شوند.* پیوند علم و  فناوری و فرهنگ باید با مشارکت حداکثری نخبگان صورت گیرد / علم و  فناوری و فرهنگ باید کارآمد باشد و مردم اثرات آن را ببینند.عاملی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی: اهمیت مهدکودک زمانی مشخص می شود که استاد برجسته کشور، معلم مهدکودک شود* اگر یک آموزش و پرورش موفق داشته باشیم یک فرهنگ قدرتمند و الهی داشته باشیم هیچ جای دیگر دنبال آن نرویم.* باید ناتوانی و توانمندی خود را در آموزش و پرورش جستجو کنیم.* طلایی ترین دوره تعلیم و تربیت دوران کودکی است و ما این دوره طلایی را به راحتی از دست می دهیم.* نهادهای فرهنگی باید پاسخگوی وضعیت کنونی فرهنگ در کشور باشند.* خیلی ساده سازی است که کسی عتاب و خطاب بکند که چرا وضع فرهنگی چنین است پس شورای عالی انقلاب فرهنگی به وظایف خود درست عمل نکرده است.* شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی است، مجری نهادی فرهنگی کشور هستند آنها باید پاسخگو باشند که چرا وضعیت فرهنگی این چنین است.* مفروضات مدیریت فرهنگی را باید تغییر بدهیم تا ناظر بر عوامل فرامحل باشد.* جهت گیری نوآوری ما باید در مسیر هدایت فرهنگی باشد، هدایت فرهنگی لزوما کنترل فرهنگی و یک امر مکانیکی نیست.


بازنشر از : آخرین خبر

خبرگزاری دانشجو/ دبیران قدیم و جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی تکریم و معارفه شدند.  خسروپناه، دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی: ضعف ما در گفتمان سازی و در ارائه کارهای انجام شده به مردم است / غافل شدن از مشارکت و جبهه مردمی حکمت نیست

خرید اینترنتی لباس بچه

فروشگاه اینترنتی دُرین کیدز فروش اینترنتی لباس کودک با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت .
واتس آپ: 09032200584
تلفن: 09129516594

خرید اینترنتی لباس بچه - کودک - بچه - فروش اینترنتی لباس بچه