مهران محمدی امین

1402\10\12 22:42:04


دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت: جناح دولت، جناح مردم است

ایسنا/ احسان صالحی با اشاره به گردهمایی فعالان سیاسی با رویکردهای متنوع و متضاد در حضور رئیس‌جمهوری این رخداد را حاصل فقدان سوگیری دولت در انتخابات دانست و تصریح کرد: دولت رویه‌های غلط مانند تشکیل احزاب دولت‌ساخته (کارگزاران، مشارکت) برای بازتولید قدرت را تکرار نکرده است. دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در این باره در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بازار «یک علت گردآمدن این جمع متنوع و با سلایق متضاد در حضور رئیس‌جمهور این است که:۱.

احسان صالحی با اشاره به گردهمایی فعالان سیاسی با رویکردهای متنوع و متضاد در حضور رئیس‌جمهوری این رخداد را حاصل فقدان سوگیری دولت در انتخابات دانست و تصریح کرد: دولت رویه‌های غلط مانند تشکیل احزاب دولت‌ساخته (کارگزاران، مشارکت) برای بازتولید قدرت را تکرار نکرده است.دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در این باره در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بازار «یک علت گردآمدن این جمع متنوع و با سلایق متضاد در حضور رئیس‌جمهور این است که:۱.جناح دولت جناح مردم است و خود را در رقابت و پنجه‌انداختن با احزاب نمی‌داند۲.در انتخابات سمت‌گیری ندارد۳.رویه‌های غلط مانند تشکیل احزاب دولت‌ساخته (کارگزاران، مشارکت) برای بازتولید قدرت را تکرار نکرده.».

.


بازنشر از : آخرین خبر