مهران محمدی امین

1403\03\22 14:47:13


درخواست علی ربیعی از کاندیداهای انتخابات و طرفدارانشان از تخریب، تهمت و سرک کشیدن به حوزه خصوصی دست بردارید

درخواست علی ربیعی از کاندیداهای انتخابات و طرفدارانشان /از تخریب، تهمت و سرک کشیدن به حوزه خصوصی دست بردارید دولتسخنگوی دولت دوازدهم در توئیتی نوشت: مردم خواهان ائتلاف ملی برای حل مسائل و بهبود زندگی خود هستند.

، علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جامعه، از نزاع های سیاسی، از حذف نخبگان و بازی برای قدرت خسته است.

از تخریب و تهمت به این و آن, از سرک کشیدن به حوزه خصوصی و... دلزده شده است. جامعه تغییر و آرامش می‌خواهد.

جامعه عبور از یکدستی در عین باهم‌بودگی می‌خواهد و به دنبال تحقق دوباره امید در زندگی است. مردم خواهان ائتلاف ملی برای حل مسائل و بهبود زندگی خود هستند.. .


بازنشر از : خبرآنلاین

علی ربیعی

انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1403