مهران محمدی امین

1401\08\23 15:48:39


دستگیری لیدرهای مرتبط با گروهک منافقین در خوزستان

باشگاه خبرنگاران/ تعدادی از لیدرهای اغتشاشات در خوزستان به نقش خود در ایجاد آشوب و ارتباط با شبکه تروریستی ایران اینترنشنال اعتراف کردند. در ادامه شناسایی عناصر اصلی اغتشاشات و اخلالگران نظم عمومی در چند عملیات پیچیده اطلاعاتی عده‌ای از لیدرهای اغتشاشات در مخفیگاه خود شناسایی و دستگیر شدندآنها با بیان اینکه از رسانه‌های معاند و منافقان برای ایجاد این آشوب و اغتشاشات دستور می‌گرفتند از نقش خود در پیاده کردن این دستورات و ایجاد حوادث هنجارشکنانه در شهرستان اهواز گفتند.

تعدادی از لیدرهای اغتشاشات در خوزستان به نقش خود در ایجاد آشوب و ارتباط با شبکه تروریستی ایران اینترنشنال اعتراف کردند.در ادامه شناسایی عناصر اصلی اغتشاشات و اخلالگران نظم عمومی در چند عملیات پیچیده اطلاعاتی عده‌ای از لیدرهای اغتشاشات در مخفیگاه خود شناسایی و دستگیر شدندآنها با بیان اینکه از رسانه‌های معاند و منافقان برای ایجاد این آشوب و اغتشاشات دستور می‌گرفتند از نقش خود در پیاده کردن این دستورات و ایجاد حوادث هنجارشکنانه در شهرستان اهواز گفتند..

.


بازنشر از : آخرین خبر