1401\07\13 18:49:05


دشمنان فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستند، با ایران مخالفند

سخنگوی وزارت خارجه گفت: در دگرگونی اوضاع و فراز و فرود زمانه، دولت و ملت ایران دوستان و دشمنان خود را بهتر می‌شناسد. دشمنان فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستند، با ایران مخالفند.

ناصر کنعانی در مطلبی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، نوشت: «اعتراض» و «اغتشاش» هم ماهیت متفاوتی دارند و هم نتایج متفاوتی. سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه این مطلب آورده است: رفتار مداخله‌ آمیز و حمایت آشکار برخی دولت‌های غربی از اغتشاشات اخیر در ایران و تداوم رفتارهای تحریک‌ آمیز آنان اثبات کرد که آنها هر زمان فرصتی ببینند، در اقدام مستقیم و غیرمستقیم علیه ثبات، امنیت و استقرار نظام و کشورمان تردید نخواهند کرد. وی خاطرنشان کرد: در دگرگونی اوضاع و فراز و فرود زمانه، دولت و ملت ایران دوستان و دشمنان خود را بهتر می‌شناسد. دشمنان فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستند با ایران مخالفند.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     اعتراض     وزارت امور خارجه     ناصر کنعانی