مهران محمدی امین

1401\07\20 11:11:20


دشمنی‌های بی‌سابقه

khamenei. ir/  رهبر انقلاب در دیدار اخیر فرمودند: من سؤال میکنم که آیا: سابقه دارد رئیس‌جمهور آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا از اغتشاشگران حمایت بکنند؟ سابقه دارد که رسانه‌های جمعیِ وابسته‌ی به سرمایه‌داریِ آمریکا و دولت آمریکا و مزدوران آنها، به راه بیفتند برای اینکه از اغتشاشگر حمایت بکنند؟ سابقه دارد که اعلان کنند ما فلان سخت‌افزار و فلان نرم‌افزار اینترنتی را در اختیار اغتشاشگران قرار میدهیم تا بتوانند با هم راحت ارتباط برقرار کنند و کارشان را دنبال کنند؟ چطور شما دست خارجی‌ را نمی‌بینید؟ .

khamenei.ir/  رهبر انقلاب در دیدار اخیر فرمودند: من سؤال میکنم که آیا: سابقه دارد رئیس‌جمهور آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا از اغتشاشگران حمایت بکنند؟ سابقه دارد که رسانه‌های جمعیِ وابسته‌ی به سرمایه‌داریِ آمریکا و دولت آمریکا و مزدوران آنها، به راه بیفتند برای اینکه از اغتشاشگر حمایت بکنند؟ سابقه دارد که اعلان کنند ما فلان سخت‌افزار و فلان نرم‌افزار اینترنتی را در اختیار اغتشاشگران قرار میدهیم تا بتوانند با هم راحت ارتباط برقرار کنند و کارشان را دنبال کنند؟ چطور شما دست خارجی‌ را نمی‌بینید؟ .

.


بازنشر از : آخرین خبر