1401\06\07 18:54:05


دولت بار مالی طرح بانکداری اسلامی را پذیرفته است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مورد تایید دولت است و دولت بار مالی آن را پذیرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: تعدادی از نمایندگان با اشاره به اصل ۷۵ قانون اساسی برای جبران خسارت به بانک مرکزی اخطار دادند. وی بیان کرد: طبق نامه رسمی معاون اول رئیس جمهور، طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی در جلسه ۲۶ مرداد ماه سال جاری در هیئت وزیران مطرح شده و در این جلسه ضمن موافقت با این طرح، بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت معرفی شد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آن جایی که طرح مذکور مورد تائید دولت است و بار مالی را دولت پذیرفته، اخطارهای اصل ۷۵ نمایندگان وارد نیست.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     بانک مرکزی     عبدالرضا مصری     صحن مجلس     بانکداری اسلامی