دو سوال ملی از وزیر اقتصاد اعلام وصول شد مهر/ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دو سوال ملی نمایندگان از وزیر اقتصاد اعلام وصول شد. در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ بهمن) مجلس شورا

1401\11\09 12:37:21


دو سوال ملی از وزیر اقتصاد اعلام وصول شد

مهر/ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دو سوال ملی نمایندگان از وزیر اقتصاد اعلام وصول شد. در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ بهمن) مجلس شورای اسلامی دو سوال ملی احسان ارکانی و تعدادی دیگر از نمایندگان از سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصادی اعلام وصول شد که مفاد آن به شرح زیر است:۱-راهکار وزارت اقتصاد برای جبران کاهش ارزش نقدینگی سرمایه در گردش کارخانجات تولید روغن خوراکی۲-علت عدم وجود یک سامانه شفاف و عمومی درباره بررسی و دریافت تسهیلات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دو سوال ملی نمایندگان از وزیر اقتصاد اعلام وصول شد.در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ بهمن) مجلس شورای اسلامی دو سوال ملی احسان ارکانی و تعدادی دیگر از نمایندگان از سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصادی اعلام وصول شد که مفاد آن به شرح زیر است:۱-راهکار وزارت اقتصاد برای جبران کاهش ارزش نقدینگی سرمایه در گردش کارخانجات تولید روغن خوراکی۲-علت عدم وجود یک سامانه شفاف و عمومی درباره بررسی و دریافت تسهیلات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی


بازنشر از : آخرین خبر

مهر/ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دو سوال ملی نمایندگان از وزیر اقتصاد اعلام وصول شد. در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ بهمن) مجلس شورای اسلامی دو سوال ملی احسان ارکانی و تعدادی دیگر از نمایندگان از سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصادی اعلام وصول شد که مفاد آن به شرح زیر است:۱-راهکار وزارت اقتصاد برای جبران کاهش ارزش نقدینگی سرمایه در گردش کارخانجات تولید روغن خوراکی۲-علت عدم وجود یک سامانه شفاف و عمومی درباره بررسی و دریافت تسهیلات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.