1401\06\23 22:23:25


دیدار دبیر ستاد حقوق بشر با گزارشگر ویژه سازمان ملل

ایرنا/ کاظم غریب آبادی در ادامه برنامه های خود در جریان اجلاس ۵۱ شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل، با گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر در ژنو دیدار و گفت‌وگو کرد.  .

کاظم غریب آبادی در ادامه برنامه های خود در جریان اجلاس ۵۱ شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل، با گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر در ژنو دیدار و گفت‌وگو کرد. 
بازنشر از : آخرین خبر