1401\08\30 15:06:08


رئیسی به توکایف تبریک گفت

ایسنا/ رئیس جمهور انتخاب مجدد «قاسم ژومارت توکایف» به عنوان رئیس جمهور کشور دوست و برادر قزاقستان را تبریک گفت. سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تبریک انتخاب مجدد آقای «قاسم ژومارت توکایف» به ریاست جمهوری قزاقستان، اظهار امیدواری کرد در دوره جدید نیز همانند گذشته و در پرتو مساعی مشترک مسئولین دو کشور شاهد گسترش و تعمیق روابط در همه زمینه‌ها باشیم.

رئیس جمهور انتخاب مجدد «قاسم ژومارت توکایف» به عنوان رئیس جمهور کشور دوست و برادر قزاقستان را تبریک گفت.سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تبریک انتخاب مجدد آقای «قاسم ژومارت توکایف» به ریاست جمهوری قزاقستان، اظهار امیدواری کرد در دوره جدید نیز همانند گذشته و در پرتو مساعی مشترک مسئولین دو کشور شاهد گسترش و تعمیق روابط در همه زمینه‌ها باشیم.
بازنشر از : آخرین خبر