1401\06\23 16:40:23


رئیسی: پیشرفت ازبکستان، پیشرفت ماست

ایرنا/ رئیسی در کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان ضمن اینکه روابط تهران و تاشکند را عمیق توصیف کرد، گفت: پیشرفت ازبکستان پیشرفت ماست. رئیس‌جمهور بیان کرد: روابط تهران و تاشکند بدون تردید در این سال‌ها پیشرفت خوبی داشته، به ویژه در دوران ریاست جمهوری ضیایف روابط ایران و ازبکستان نه روابط همسایگی و منطقه‌ایی، بلکه تمدنی، عمیق و فرهنگی است.

رئیسی در کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان ضمن اینکه روابط تهران و تاشکند را عمیق توصیف کرد، گفت: پیشرفت ازبکستان پیشرفت ماست.رئیس‌جمهور بیان کرد: روابط تهران و تاشکند بدون تردید در این سال‌ها پیشرفت خوبی داشته، به ویژه در دوران ریاست جمهوری ضیایف روابط ایران و ازبکستان نه روابط همسایگی و منطقه‌ایی، بلکه تمدنی، عمیق و فرهنگی است.سید ابراهیم رئیسی که روز چهارشنبه برای حضور در بیست و دومین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به سمرقند ازبکستان سفر کرده است در دیدار شوکت میرضیایف رئیس‌جمهور ازبکستان با تبریک سالگرد استقلال این کشور، گفت: روابط ایران و ازبکستان بدون تردید در این سال‌ها پیشرفت خوبی داشته، به ویژه در دوران ریاست جمهوری شما روابط تهران با تاشکند روابط همسایگی و منطقه‌ایی نیست بلکه تمدنی، عمیق و فرهنگی است.رئیس‌جمهور افزود: پیشرفت ازبکستان پیشرفت ماست و برای توسعه روابط بین دو کشور تلاش می‌کنیم.ادامه دارد...
بازنشر از : آخرین خبر