مهران محمدی امین

1401\08\16 20:13:22


رئیس‌جمهور، یک قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد

ایرنا/ رئیس جمهور «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی» را که در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و چهارم مهر مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم آبان به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

رئیس جمهور «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی» را که در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و چهارم مهر مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم آبان به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد..

.


بازنشر از : آخرین خبر