مهران محمدی امین

1401\08\23 15:48:27


رئیس دستگاه قضا: به مردم حرفی نزنیم که به آن عمل نکنیم

مشرق/ رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قضایی گفت: آنچه در استان خراسان جنوبی مصوب شد را به صورت جدی پیگیری کنید که انجام شود. روی کاغذ ننویسیم و عمل نکنیم هر مقداری از مصوبات که انجام آن امکان پذیر است هر چه زودتر انجام شود.

مشرق/ رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قضایی گفت: آنچه در استان خراسان جنوبی مصوب شد را به صورت جدی پیگیری کنید که انجام شود.

روی کاغذ ننویسیم و عمل نکنیم هر مقداری از مصوبات که انجام آن امکان پذیر است هر چه زودتر انجام شود.. .


بازنشر از : آخرین خبر