1401\08\30 17:51:08


راهکار فرزند شهید همت برای مهار «سوءتفاهم و کینه»

خبرآنلاین/ فرزند شهید همت نوشت: باید مانند خیلی از کشورها محلی برای تجمع و اعتراض بدون نیاز به مجوز تعریف گردد. محمد مهدی همت، فرزند شهید همت نوشت: جامعه ما خانواده ماست، وقتی در خانواده فرزندان نتوانند با بزرگ‌ترها صحبت کنند شاهد فاصله، سوتفاهم و کینه خواهیم بود.

فرزند شهید همت نوشت: باید مانند خیلی از کشورها محلی برای تجمع و اعتراض بدون نیاز به مجوز تعریف گردد.محمد مهدی همت، فرزند شهید همت نوشت: جامعه ما خانواده ماست، وقتی در خانواده فرزندان نتوانند با بزرگ‌ترها صحبت کنند شاهد فاصله، سوتفاهم و کینه خواهیم بود. باید مانند خیلی از کشورها محلی برای تجمع و اعتراض بدون نیاز به مجوز تعریف گردد. مجوز دست مردم را می‌بندد. با این حرکت می‌توان معترض را از اغتشاشگر جدا کرد.
بازنشر از : آخرین خبر