مهران محمدی امین

1401\06\16 22:31:26


رشیدی کوچی درباره طرح «صیانت»: مجلس نمی‌تواند به مصوبه شورای عالی فضای مجازی ورود پیدا کند

انتخاب/ نماینده مجلس در انتقاد از تصویب مصوبه شورای عالی مجازی گفت: طراحان «صیانت» وقتی در مجلس نتوانستند کار را پیش ببرند، آن را به شورای عالی فضای مجازی بردند. جلال رشیدی کوچی درمورد تصویب بخشی از طرح صیانت توسط شورای عالی فضای مجازی، عنوان کرد: «در حال حاضر هر اتفاقی که در بحث فضای مجازی رخ می‌دهد، خواه ناخواه این تصور در ذهن شکل می‌گیرد که طرح صیانت است؛ یعنی حتی سرعت اینترنت که کم و زیاد می‌شود هم می‌گویند که این طرح صیانت است ولی در اصل این طرح وجود خارجی ندارد.

انتخاب/ نماینده مجلس در انتقاد از تصویب مصوبه شورای عالی مجازی گفت: طراحان «صیانت» وقتی در مجلس نتوانستند کار را پیش ببرند، آن را به شورای عالی فضای مجازی بردند.جلال رشیدی کوچی درمورد تصویب بخشی از طرح صیانت توسط شورای عالی فضای مجازی، عنوان کرد: «در حال حاضر هر اتفاقی که در بحث فضای مجازی رخ می‌دهد، خواه ناخواه این تصور در ذهن شکل می‌گیرد که طرح صیانت است؛ یعنی حتی سرعت اینترنت که کم و زیاد می‌شود هم می‌گویند که این طرح صیانت است ولی در اصل این طرح وجود خارجی ندارد.

این مصوبه هم طبق روال طبق گذشته شورای عالی فضای مجازی بوده است که سیاستگذاری‌هایی را طبق حکم و بر اساس وظیفه و تکلیفی که دارند، در حوزه فضای مجازی انجام می‌دهند.»این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: «یکی از سیاستگذاری‌هایی که دیروز انجام شد، بحث تنظیم‌گری بخشی و تشکیل کمیسیون داخلی خودشان، یعنی کمیسیون عالی فضای مجازی بود. این تصمیم شورای عالی فضای مجازی بوده و ارتباطی هم با مجلس نداشته است. در این زمینه هم چون یک تصمیم داخلی و بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی است، مجلس نمی‌تواند به آن ورود کند.

اما آن دغدغه‌ای که خیلی‌ها نسبت به طرح صیانت داشته‌اند و نگاهشان هم بر این است که این مصوبه در راستای بحث محدود کردن و فیلترینگ است، باید بگویم که من برداشتی از این سیاستگذاری اتفاق افتاده در شورای عالی فضای مجازی، نداشتم. به نظرم باید فرصت داد و بررسی کرد.»وی در واکنش به اینکه به طور صریح در این مصوبه از فیلترینگ صحبت نشده است ولی با تصویب سه ماده طرح صیانت و همچنین اختیاراتی که به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی داده شده است، می‌توانند در بحث فیلترینگ هم عمل کنند، گفت: «فرمایش شما درست است. من همان موقع هم درباره این بند از طرح صیانت که یک کمیسیون عالی را تشکیل و اختیاراتی به این کمیسیون می‌داد که حتی خود شورای عالی فضای مجازی هم قادر به نظارت بر تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون نبود، انتقاد داشتم و هنوز هم این انتقاد پابرجاست.

معتقدم این کمیسیون که شکل می‌گیرد، اختیاراتش خیلی گسترده می‌شود و به نوعی روی خود کلیت شورای عالی فضای مجازی کشور هم سایه می‌اندازد و آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد که این اتفاق درستی نیست. اما بالاخره تصمیمی است که در داخل خود شورای عالی فضای مجازی گرفته شده است.»رشیدی کوچی در ادامه مطرح کرد: «نکته دیگر این است که درست است که طراحان طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی هم حضور دارند و قاعدتا وقتی دیدند که در مجلس نمی‌توانند کار را پیش ببرند، آن را به شورای عالی فضای مجازی بردند ولی به صورت سیستماتیک و تعریف قانونی نمی‌توانیم اسمش را طرح صیانت بگذاریم. چون طرح در مجلس مطرح و رای‌گیری می‌شود و بعد تبدیل به قانون می‌شود ولی این روند در مجلس طی نشده بلکه یک تصمیم سیاست‌گذاری است که در شورای عالی فضای مجازی اتفاق افتاده است، الان نقدهایی به آن وارد است ولی کلیت موضوع همان است که در ابتدا عنوان کردم.»وی درباره امکان اعتراض مردم و مجلس نسبت به این مصوبه، اظهار کرد: «مردم می‌توانند اعتراض کنند و راهش بسته نیست اما بعید می‌دانم مجلس بتواند در این بحث ورود کند؛ چون قانونگذاری نشده است.

به عنوان مثال در بحث کنکور، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد قانونگذاری می‌کند و در آنجا مجلس ورود پیدا می‌کند ولی در موضوع مورد بحث ما، سیاستگذاری اتفاق افتاده است. یعنی همان برنامه و هدفی که از تشکیل این شوراها شکل گرفته است. بنابراین در این موضوع مجلس خیلی نمی‌تواند دخالت داشته باشد..

.


بازنشر از : آخرین خبر