مهران محمدی امین

1401\08\23 18:49:45


رشیدی کوچی: ‏در هیچ کجای بیانیه مجلس نیامده که معترضین را اعدام کنید

انتخاب/ عضو کمیسیون امور داخلی مجلس نوشت: ‏در هیچ کجای بیانیه مجلس نیامده که معترضین را اعدام کنید! چنین خزعبلاتی زائیده ذهن مریض فرقه رجویه و تیم تروریست رسانه‌ای بن سلمان سعودی است. جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در توئیتی نوشت: در هیچ کجای بیانیه مجلس نیامده که معترضین را اعدام کنید! چنین خزعبلاتی زائیده ذهن مریض فرقه رجویه و تیم تروریست رسانه‌ای بن سلمان سعودی است.

انتخاب/ عضو کمیسیون امور داخلی مجلس نوشت: ‏در هیچ کجای بیانیه مجلس نیامده که معترضین را اعدام کنید! چنین خزعبلاتی زائیده ذهن مریض فرقه رجویه و تیم تروریست رسانه‌ای بن سلمان سعودی است.جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در توئیتی نوشت: در هیچ کجای بیانیه مجلس نیامده که معترضین را اعدام کنید! چنین خزعبلاتی زائیده ذهن مریض فرقه رجویه و تیم تروریست رسانه‌ای بن سلمان سعودی است.

برخورد عبرت آموز قوه قضاییه با محاربینی که دست به اسلحه شده و به جان و مال مردم تعرض کردند، خواسته به حق ملت و نمایندگان ملت است.. .


بازنشر از : آخرین خبر