مهران محمدی امین

مدیرمسئول روزنامه «هم‌میهن» نوشت :آقایان عزیز! در دنیای امروز این نوع مدیریت وکنترل جواب نمیدهد.

1401\08\07 22:35:44


رقم معنادار کرباسچی درباره خروجی فیلترینگ

مدیرمسئول روزنامه «هم‌میهن» نوشت :آقایان عزیز! در دنیای امروز این نوع مدیریت وکنترل جواب نمیدهد.

غلامحسین کرباسچی نوشت :

در حالیکه قریب یک ماه است اینستاگرام فیلتر شده امروز دیدم یک پست غیر خبری را ۸ میلیون نفر فقط درعرض کمتراز ۴۸ ساعت گذشته دیده اند.

یعنی تقریبا ده درصد جمعیت ایران!

سودی ناقابل برای تاجران VPN

آقایان عزیز! در دنیای امروز این نوع مدیریت وکنترل جواب نمیدهد.

#وزیر_مخابرات #شورایعالی_فخاری


رقم معنادار کرباسچی درباره خروجی فیلترینگ

.

.


بازنشر از : منبع: خبر آنلای


تصویر نمایندگی زومر - جک پارکینگ زومر - ریموت زومر