1401\06\23 16:40:26


روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور: ۲۰ سال از آخرین سفر روسای جمهور ایران به ازبکستان می‌گذرد

ایسنا/ مدیر کل روابط عمومی دفتر رییس جمهور در توییتی با اشاره به سفر رییسی به ازبکستان نوشت: ۲۰ سال از آخرین سفر روسای جمهور ایران به ازبکستان می گذرد. متن توییت محمد مهدی رحیمی به شرح زیر است: ‏«بوی جوی مولیان آید همی»در تداوم ‎سیاست همسایگی و توجه به حوزه تمدنی ایران کهن، ریاست جمهور امروز راهی ازبکستان می‌شوند.

مدیر کل روابط عمومی دفتر رییس جمهور در توییتی با اشاره به سفر رییسی به ازبکستان نوشت: ۲۰ سال از آخرین سفر روسای جمهور ایران به ازبکستان می گذرد.متن توییت محمد مهدی رحیمی به شرح زیر است: ‏«بوی جوی مولیان آید همی»در تداوم ‎سیاست همسایگی و توجه به حوزه تمدنی ایران کهن، ریاست جمهور امروز راهی ازبکستان می‌شوند.با تاسف فراوان، ۲۰ سال از آخرین سفر روسای جمهور ایران به دیاری که برای ایرانیان با ‎سمرقند و بخارا و رودکی شناخته می شود، می گذرد.
بازنشر از : آخرین خبر