مهران محمدی امین

1402\10\12 10:35:07


روایت جداشدگان گروهک منافقین از جنایت‌ها و خیانت‌های این گروهک

میزان/ یک عضو سابق گروهک منافقین گفت: گروهک مجاهدین خلق ذخیره نظامی صدام علیه ایران بود. صدام سلاح و مهمات و تجهیزات و امکانات غیرمتعارف خیلی زیادی در اختیار گروهک گذاشته و روی آن‌ها برای جنگ علیه ایران سرمایه‌گذاری کرده بود.

میزان/ یک عضو سابق گروهک منافقین گفت: گروهک مجاهدین خلق ذخیره نظامی صدام علیه ایران بود.

صدام سلاح و مهمات و تجهیزات و امکانات غیرمتعارف خیلی زیادی در اختیار گروهک گذاشته و روی آن‌ها برای جنگ علیه ایران سرمایه‌گذاری کرده بود.. .


بازنشر از : آخرین خبر