1401\07\22 13:13:47


روایت رهبر انقلاب از حرکات بزرگ ملت ایران که باعث انفعال دشمن شد

khamenei. ir/ نماهنگ «ابتکار ملت، انفعال دشمن»؛ روایت رهبر انقلاب درباره‌ی نمونه‌هایی از حرکات بزرگ ملت ایران که باعث انفعال دشمن و عکس‌العمل آن‌ها در طراحی حوادث اخیر داخل ایران شد منتشر شد.

khamenei.ir/ نماهنگ «ابتکار ملت، انفعال دشمن»؛ روایت رهبر انقلاب درباره‌ی نمونه‌هایی از حرکات بزرگ ملت ایران که باعث انفعال دشمن و عکس‌العمل آن‌ها در طراحی حوادث اخیر داخل ایران شد منتشر شد. این ویدئو را ببینید.
بازنشر از : آخرین خبر