رسالت/ روزنامه اصولگرای رسالت در مطلبی نوشت: برجام آنقدر که ضدبرجامی‌ها می‌گفتند بد و غلط نبوده  و نه آن‌قدر که دولت پیش می‌گفت، آفتاب تابان و حلال همه مش

1401\12\28 00:25:37


روزنامه اصولگرای رسالت: برجام آنقدر که ضدبرجامی‌ها می‌گفتند بد و غلط نبوده

رسالت/ روزنامه اصولگرای رسالت در مطلبی نوشت: برجام آنقدر که ضدبرجامی‌ها می‌گفتند بد و غلط نبوده  و نه آن‌قدر که دولت پیش می‌گفت، آفتاب تابان و حلال همه مشکلات بوده است. در قسمتی از مطلب روزنامه رسالت آمده است:تحولات داخلی و خارجی در ۴۵ سال گذشته، باید ما را ضمن حفظ آرمان‌گرایی، نسبی‌گرا کرده باشد.

رسالت/ روزنامه اصولگرای رسالت در مطلبی نوشت: برجام آنقدر که ضدبرجامی‌ها می‌گفتند بد و غلط نبوده  و نه آن‌قدر که دولت پیش می‌گفت، آفتاب تابان و حلال همه مشکلات بوده است.در قسمتی از مطلب روزنامه رسالت آمده است:تحولات داخلی و خارجی در ۴۵ سال گذشته، باید ما را ضمن حفظ آرمان‌گرایی، نسبی‌گرا کرده باشد.

این نسبی‌گرایی با ادراک ملی از نظام مسائل کشور گره‌خورده است.

حالا دیگر معلوم است که ارتباط با دول عربی منطقه، مذاکره و برجام و مفاهیمی ازاین‌دست نه آن‌قدر که ضدبرجامی ها زمانی می‌گفتند بد و غلط بوده و نه آن‌قدر که دولت پیش می‌گفت، آفتاب تابان و حلال همه مشکلات بوده است.

برخی از منتقدان وقت برجام، امروز پیگیر آن‌اند و این یعنی حول مسائل ملی، ما در حال رسیدن به همگرایی هستیم.

در ارتباط با اصلاح نظام پولی و مالی کشور و سیاست‌های بودجه‌ای نیز نیازمند رسیدن به چنین مفاهمه و همدلی ملی و نگاه نسبی‌گرا هستیم.


بازنشر از : آخرین خبر

رسالت/ روزنامه اصولگرای رسالت در مطلبی نوشت: برجام آنقدر که ضدبرجامی‌ها می‌گفتند بد و غلط نبوده  و نه آن‌قدر که دولت پیش می‌گفت، آفتاب تابان و حلال همه مشکلات بوده است. در قسمتی از مطلب روزنامه رسالت آمده است:تحولات داخلی و خارجی در ۴۵ سال گذشته، باید ما را ضمن حفظ آرمان‌گرایی، نسبی‌گرا کرده باشد.


فروشگاه اینترنتی لباس کودک