مهران محمدی امین

1401\06\16 19:31:27


روزنامه رسالت: همه امیدها به همت رئیسی دوخته شده است

رسالت/ روزنامه رسالت نوشت: همه امیدها به همت رئیسی دوخته شده تا معیشت مردم درست شود و ناکارآمدی جریان غربزده به اثبات برسد. روزنامه رسالت با حمله به اظهارات روحانی که اخیرا در قالب یک کتاب منتشر شده است نوشت: تنها راه زدودن کامل غرب‌زدگی و خودباختگی از عمل برخی مسئولین و از ذهن بخش‌هایی از جامعه، عملکرد مثبت و اثربخش دولت سیزدهم است.

رسالت/ روزنامه رسالت نوشت: همه امیدها به همت رئیسی دوخته شده تا معیشت مردم درست شود و ناکارآمدی جریان غربزده به اثبات برسد.روزنامه رسالت با حمله به اظهارات روحانی که اخیرا در قالب یک کتاب منتشر شده است نوشت: تنها راه زدودن کامل غرب‌زدگی و خودباختگی از عمل برخی مسئولین و از ذهن بخش‌هایی از جامعه، عملکرد مثبت و اثربخش دولت سیزدهم است.اگر باوجود شرایط فعلی، دولت سیزدهم بتواند کشتی مدیریت کشور و معیشت مردم را به ساحل آرامش برساند، ناکارآمدی جریان غرب‌زده در کشور به اثبات خواهد رسید، آن روز است که جریان تحریف و درنتیجه آن جریان تحریم شکست خواهد خورد و چهره‌های غرب‌زده و تحقیرکننده خود و کشور، برای همیشه به عبرت تاریخ ایران تبدیل خواهند شد.

همه چشم‌ها به دولت مستقر دوخته‌شده و امیدها به لطف خدا و همت رئیسی و همکارانش است.. .


بازنشر از : آخرین خبر