1401\07\22 20:32:35


روسیه: توافق هسته‌ای هنوز قابل دسترسی است

ایرنا/  سرگئی ریابکوف معاون وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه گفت که توافق درباره ازسرگیری اجرای توافق هسته ای، هنوز در دسترس قرار دارد، اما عوامل گوناگون بسیاری بر آن نفوذ می کنند. به گزارش خبرگزاری تاس؛ ریابکوف با بیان اینکه نمی خواهد سخنان یک مقام واشنگتن را ارزیابی کند، اظهار داشت: از یک سو اقدامات به خصوصی با هدف تشدید تحریم ها بر ایران صورت می گیرد و از سوی دیگر نشانه های سیاسی حاکی از برخورداری برجام از فرصت های ویژه ای برای ازسرگیری سریع است.

 سرگئی ریابکوف معاون وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه گفت که توافق درباره ازسرگیری اجرای توافق هسته ای، هنوز در دسترس قرار دارد، اما عوامل گوناگون بسیاری بر آن نفوذ می کنند.به گزارش خبرگزاری تاس؛ ریابکوف با بیان اینکه نمی خواهد سخنان یک مقام واشنگتن را ارزیابی کند، اظهار داشت: از یک سو اقدامات به خصوصی با هدف تشدید تحریم ها بر ایران صورت می گیرد و از سوی دیگر نشانه های سیاسی حاکی از برخورداری برجام از فرصت های ویژه ای برای ازسرگیری سریع است.جان کربی هماهنگ کننده تماس های راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا به تازگی گفته است که تصور نمی کند ازسرگیری برحام در آینده نزدیک، امکان پذیر باشد.ریابکوف در ادامه، تاکید کرد: موضع ما در دسترس قرارداشتن این توافقنامه است که متاسفانه تحت نفوذ عوامل بسیار خارجی شامل عوامل بی ثبات قرار دارد که امر دستیابی به نتیجه نهایی را ساده تر نمی کند. ما مانند گذشته از اصل بنیادین دستیابی به توافقی به نفع همگان، پیروی می کنیم که می تواند مشارکت و همکاری جدی در تقویت امنیت در منطقه ای باشد که مشکلات بسیار زیادی از انواع گوناگون دارد.
بازنشر از : آخرین خبر