مهران محمدی امین

1401\10\14 11:07:26


رژیم صهیونیستی به نقض منشور سازمان ملل علیه ایران ادامه می‌دهد

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل با ارسالی نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل به سخنان جنگ طلبانه اخیر مقامات رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در این نامه گفت: رژیم اسرائیل همچنان به نقض حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق تهدید به استفاده از زور علیه ایران ادامه می‌دهد که جدیدترین آن‌ها اظهارات جنگ طلبانه مقامات این رژیم است که آشکارا تهدید به استفاده از زور علیه برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران کرده‌اند.

سفیر ایران تاکید کرد: تهدیدِ توسل به زور درحالی از سوی مقامات این رژیم نامشروع مطرح می‌شود که برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران تحت اقدامات راستی آزمایی، نظارت و شفافیت هسته‌ای آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده که در تاریخ این آژانس بی سابقه بوده است. در این نامه آمده است: این اولین بار نیست که رژیم اسرائیل علیه ایران متوسل به تهدید به زور شده است، این رژیم قبلاً و آشکارا مسئولیت خود را در قبال عملیات تروریستی و مخرب انجام شده علیه مقامات، دانشمندان، غیرنظامیان و زیرساخت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران در داخل خاک ایران در سال‌های اخیر پذیرفته است و در واقع، چنین اظهارات جنگ‌افروزی نشان می‌دهد که رژیم اسرائیل مسئول همه اعمال جنایتکارانه و تروریستی علیه ایران است و باید عواقب آن را نیز بپذیرد. در نامه نماینده دائم کشورمان به دبیرکل تاکید شده است: جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به ماجراجویی نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران به منظور اجرای سیاست‌های شرورانه خود در منطقه، حق مشروع خود را مطابق حقوق بین الملل و منشور ملل متحد برای پاسخ به هرگونه تهدید از سوی رژیم صهیونیستی و دفاع از مردم و همچنین منافع امنیت ملی خود، در هر زمانی که تشخیص دهد، محفوظ می‌دارد.

در پایان نامه ایروانی تصریح شده است: شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به مسئولیت خود ذیل منشور در حفظ صلح و امنیت بین المللی پایبند بوده و اظهارات جنگ طلبانه و فعالیت‌های شرورانه رژیم اسرائیل را که تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی است، محکوم کند. این رژیم باید مجبور به تبعیت از قوانین بین المللی و کنار گذاشتن نقشه‌های شوم و خطرناک خود برای منطقه شود.. .


بازنشر از : مهر

جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملل

شورای امنیت سازمان ملل

برنام