سخنان امیرعبداللهیان در مراسم افتتاح کنسولگری ایران در شهر کاپان خبرگزاری دانشجو/ وزیر خارجه در مراسم افتتاح کنسولگری ایران در شهر کاپان ارمنستان گفت: اطمینان دارم دوستان من در سر

1401\07\29 17:45:23


سخنان امیرعبداللهیان در مراسم افتتاح کنسولگری ایران در شهر کاپان

خبرگزاری دانشجو/ وزیر خارجه در مراسم افتتاح کنسولگری ایران در شهر کاپان ارمنستان گفت: اطمینان دارم دوستان من در سرکنسولگری کاپان از حمایت‌های وزارت خارجه ارمنستان برخودار خواهند شد. آمادگی‌ جمهور اسلامی ایران برای بازگشایی کنسولگری ارمنستان در تبریز را اعلام میکنم.

خبرگزاری دانشجو/ وزیر خارجه در مراسم افتتاح کنسولگری ایران در شهر کاپان ارمنستان گفت: اطمینان دارم دوستان من در سرکنسولگری کاپان از حمایت‌های وزارت خارجه ارمنستان برخودار خواهند شد.

آمادگی‌ جمهور اسلامی ایران برای بازگشایی کنسولگری ارمنستان در تبریز را اعلام میکنم.


بازنشر از : آخرین خبر

خبرگزاری دانشجو/ وزیر خارجه در مراسم افتتاح کنسولگری ایران در شهر کاپان ارمنستان گفت: اطمینان دارم دوستان من در سرکنسولگری کاپان از حمایت‌های وزارت خارجه ارمنستان برخودار خواهند شد. آمادگی‌ جمهور اسلامی ایران برای بازگشایی کنسولگری ارمنستان در تبریز را اعلام میکنم.