1401\06\07 18:53:18


سخنگوی دولت از نمایشگاه دستاوردهای اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بازدید کرد

سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از نمایشگاه دستاوردهای اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) بازدید کرد

علی بهادری جهرمی سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بعد از ظهر دوشنبه از نمایشگاه دستاوردهای اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) بازدید کرد و در گفتگو با غرفه داران و مسئولان کمیته امداد از نزدیک در جریان فعالیت‌های کارآفرینان قرار گرفت.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     علی بهادری جهرمی     کمیته امداد امام خمینی     کارآفرینی