1401\06\07 21:44:20


سخنگوی دولت از کاهش تورم نوشت

سخنگوی دولت بااشاره به اعلام کاهش تورم به ۴۰ درصد از سوی بانک مرکزی نوشت: با تقویت تجارت و تولید تورم در ماه های بعد بیش‌ازپیش هم کاسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی بهادری جهرمی با بازنشر نمودار بانک مرکزی از تورم ۷۰ سال اخیر در توییتر نوشت : با اصلاح رویه‌های سیاستگذاری، تورم مزمن چندساله اخیر در مسیر درمان قرار گرفته؛ تورم بی‌سابقه ۵۹ درصدی آغاز دولت سیزدهم که درحال رشد بود، به‌رغم استمرار تورم جهانی، به ۴۰ درصد کاسته شد. وی افزود: ان‌شالله با تقویت تجارت و تولید در ماه‌های بعد تورم بیش‌ازپیش هم کاسته خواهد شد.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     تورم     نرخ تورم     علی بهادری جهرمی     سخنگوی دولت