1401\07\14 09:52:23


سردار اشتری: هیچ برخورد فیزیکی با مهسا امینی رخ نداده است

صدا و سیما/ سردار حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی به مناسبت آغاز هفته فراجا در برنامه صف اول حضور پیدا کرد و درمورد حادثه مهسا امینی گفت: ۹۹ درصد بازداشت شدگان بدلیل بی‌حجابی بعد از یک ساعت و اعلام قوانین مربوطه به آنها آزاد می‌شوند و به بازداشتگاه منتقل نمی‌شوند. طبق بررسی های ما درباره فوت مرحومه مهسا امینی این اطمینان را می دهیم که هیچ برخورد فیزیکی صورت نگرفته است.

صدا و سیما/ سردار حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی به مناسبت آغاز هفته فراجا در برنامه صف اول حضور پیدا کرد و درمورد حادثه مهسا امینی گفت: ۹۹ درصد بازداشت شدگان بدلیل بی‌حجابی بعد از یک ساعت و اعلام قوانین مربوطه به آنها آزاد می‌شوند و به بازداشتگاه منتقل نمی‌شوند. طبق بررسی های ما درباره فوت مرحومه مهسا امینی این اطمینان را می دهیم که هیچ برخورد فیزیکی صورت نگرفته است.
بازنشر از : آخرین خبر