1401\07\22 13:13:47


سردبیر سابق صدای آمریکا: حاضرم دو سال به زندان بروم اما برگردم ایران

فرهیختگان/ از محمد منظرپور اپوزیسیون با سابقه سردبیری voa، سردبیری ایران اینترنشنال، خبرنگار bbc در اورشلیم و دبیر جبهه فراگیر ملی می‌پرسند حاضری برگردی ایران؟ می‌گوید: حاضرم حتی دو سال به زندان بروم اما برگردم ایران. .

فرهیختگان/ از محمد منظرپور اپوزیسیون با سابقه سردبیری voa، سردبیری ایران اینترنشنال، خبرنگار bbc در اورشلیم و دبیر جبهه فراگیر ملی می‌پرسند حاضری برگردی ایران؟ می‌گوید: حاضرم حتی دو سال به زندان بروم اما برگردم ایران... نمی دانم به کشورم خدمت کردم یا خیانت، اما در نهایت متاسفم از اینکه به ایران پشت کردم...به پیج اینستاگرامی بپیوندید
بازنشر از : آخرین خبر